KRAKÓW: PRZEWODNIK 1938

Mockup pokazujący aplikację na 3 smatfonach.